กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานและสั่งผลิต:

กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานและสั่งผลิต
- พัดลมCentrifugal blower,พัดลมTurbo blower,พัดลมSirocco blower,พัดลมหอยโข่ง Forward blade,Backward,blade blower-
- ใบพัดลม กลุ่มพัดลมอุตสาหกรรม พัดลม ดูดเป่าระบายความร้อน ดูดขี้เลื่อย ฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ฟุ้งกระจาย
- พัดลมอุตสาหกรรม ดูด เป่า ส่งลมและ ระบบปฏิบัติการแก้ปัญหาลม ความร้อน กลิ่นควัน ในอาคาร โกดัง คลังสินค้า โรงยิม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม
- พัดลมอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานการเกษตร ฟาร์ม เหมืองแร่ ดูด เป่า ระบบลม กลิ่น ควันทุกประเภท สามารถสั่งผลิตได้ทุกรุ่น ทุกขนาด เพื่อให้เหมาะสม ในแต่ละประเภทงานอุตสาหกรรม


Comments (0)

Post a Comment
* Your Name:
* Your Email:
(not publicly displayed)
Reply Notification:
Approval Notification:
Website:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image:
* Message: