ประกาศข่าวออนไลน์ ออกอากาศ

ได้รับความไว้วางใจ มั่นใจ พัดลมดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของกลุ่มผู้บริหาร HorsePower  Industrial Group.

ผู้นำในการออกแบบ ผลิต จำหน่าย พัดลมอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ ในการบริหารการจัดการ

การผลิตสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ โ
ดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม จน

เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
และมีทีมผู้บริหาร และบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการดำเนินกิจการ

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง
ระบบพัดลมอุตสาหกรรม Industrial Fan พัดลมระบายอากาศ ออกแบบโบลเออร์ ระบบถ่ายเทอากาศ

ระบบกำจัดฝุ่น Dust collector ห้องพ่นสี อบสีรถยนต์ โรงสีข้าว พัดลมท่อ ม่านอากาศ 
สวิชท์ควบคุม บริการ

ซ่อมมอเตอร์ รับสั่งทำมอเตอร์ และพัดลมตามรูปแบบต่างๆ อาทิ
พัดลมโบลเออร์แรงดันสูง  (High

Pressure Blower)  พัดลม ดูด เป่า ส่งลม ริงโบลเออร์ (Ring Blower ) พัดลมไซโคลน(Cyclone)

พัดลมโบลเออร์แบบแรงดันสูงทั้งชนิดเกรดเหล็กหล่อและอลูมิเนียม พัดลมแบบลมเข้าออกสองทิศทาง

(Cabinet Fan) 

      ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนส่งมอบ  Dynamic Balance ใบพัดลมด้วยเครื่อง

Schenckจากเยอรมันโ
ดยเน้นสโลแกน

               " เป็นหนึ่ง คุณภาพ มาตรฐาน  และการบริการ  "

      ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาระบบและ องค์กรให้มีศักยภาพทัดเทียมหรือ
เหนือกว่า คู่แข่ง

ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน 
 กรรมวิธีการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม ปัจจุบันในการผลิตมีความ

ต้องการใช้ เทคโนโลยี,
การพัฒนาครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ทำให้สินค้าในกลุ่มดัง

กล่าวมีการขยายตัวขึ้นทุกปี ประกอบกับความตั้งใจแน่วแน่ของทีมผู้บริหารบริษัท ในกลุ่มของ HorsePower Industrial Group

พร้อมทั้งส่วนงานขาย บริษ้ท บี.โอ.อินเทลลิเจนซ์ จำกัด , บริษัท ซี เอ็น เอ็น ซัพพลาย จำกัด ,บริษัท เฮชพี จำกัด และตัวแทน

จำหน่ายทั่วประเทศ ที่จะร่วมนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ  HorsePower Industrial Fan และเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ

ที่คำนึงถึงเหตุผล และผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการนำ

เสนอ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า
มากขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสินค้าและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ   เพื่อให้สามารถแนะนำ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจ และก้าว

เดินเจริญเติบโตควบคู่กับลูกค้าตลอดไป
ทางโรงงานได้นำระบบ CRM ใช้ในระบบของหน่วยงานเพื่อรอง

รับการขยายงานตามลำดับ

สามารถคลิ๊ก จากลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อ ดูรายละเอียดสินค้า

http://www.padlomdee.com/Product


Comments (0)

Post a Comment
* Your Name:
* Your Email:
(not publicly displayed)
Reply Notification:
Approval Notification:
Website:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image:
* Message: